Tegninger

Tegninger

Vi bistår i alle type prosjekter med tegninger til:
- Enebolig
- Flermannsbolig
- Fritidsbolig
- Ombygging
- Påbygg
- Tilbygg
- og mer

Vi besørger program- og situasjons-spesifikk arkitektur av høyeste kvalitet, og anser hvert prosjekt som en ny utfordring for å sikre at løsninger passer til den gitte oppgaven.

Vi kan levere 3D tegninger, fasadetegninger, plantegninger, snitt tegninger og byggetegninger. Det kan også lage komplette tegninger av innredninger i alle rom.

Byggmester Skaar AS kan stå som; ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterer.

Prisene vi tilbyr er svært konkurransedyktige, du kan få både pakke- eller timepris. Vi garanterer at det leveres kvalitet til en pris som du som kunde kan leve med. Høy kvalitet betyr ikke alltid høy pris.

Samarbeidspartner

COPYRIGHT © 2023 Byggmester Skaar AS